שם הלקוח: חברת קן התור

סוג הלקוח: חברה בתחום ההתחדשות עירונית

העבודה שלנו: רצפת אפוקסי לחניון החברה