סוג הלקוח: חניון במרכז מסחרי

העבודה שלנו: ציפוי אפוקסי וסימון החניון