שם הלקוח: עיריית פתח תקווה.

סוג הלקוח: רשות מקומית.

העבודה שלנו: רצפת אפוקסי לטריבונות במגרש כדורסל.